WETTELIJK

PRIVACYBELEID

GEGEVENSBESCHERMING

Dit privacybeleid is bedoeld om de gebruikers van deze website in overeenstemming met de federale wet op de gegevensbescherming en de telemediawet te informeren over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens door de websitebeheerder (Peter Hyballa, c/o Postflex #3809, Emsdettener Str. 10, 48268 Greven).

De beheerder van de website neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Houd er rekening mee dat de overdracht van gegevens op het internet altijd onderhevig kan zijn aan kwetsbaarheden in de beveiliging. Een volledige bescherming tegen toegang door derden is niet mogelijk.

SERVER-LOG-BESTANDEN

De websitebeheerder of pagina-aanbieder verzamelt gegevens over de toegang tot de pagina en slaat deze op als "serverlogbestanden". De volgende gegevens worden op deze manier vastgelegd:

  • Bezochte website
  • Tijd op het moment van toegang
  • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
  • Bron/referentie van waaruit je de pagina hebt bereikt
  • Gebruikte browser
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Gebruikt IP-adres

De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor statistische evaluaties en om de website te verbeteren. De beheerder van de website behoudt zich echter het recht voor om de logbestanden van de server achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn van illegaal gebruik.

CONTACT FORMULIER

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is daarom uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail aan ons is hiervoor voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

De gegevens die u op het contactformulier hebt ingevuld, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat we de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Uw browser heeft toegang tot deze bestanden. Het gebruik van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van deze website.

De huidige browsers bieden de mogelijkheid om cookies niet toe te staan. Opmerking: Het is niet gegarandeerd dat u zonder beperkingen toegang hebt tot alle functies van deze website als u de betreffende instellingen maakt.

BEHANDELING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De websitebeheerder verzamelt, gebruikt en onthult uw persoonlijke gegevens alleen als dit wettelijk is toegestaan of als u toestemming geeft voor het verzamelen van de gegevens.

Persoonlijke gegevens omvatten alle informatie die kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren en die naar u kan worden herleid - bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

OMGAAN MET CONTACTGEGEVENS

Als u contact opneemt met de beheerder van de website via de aangeboden contactmogelijkheden, worden uw gegevens opgeslagen om uw vraag te verwerken en te beantwoorden. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming.

RECHT OP INFORMATIE, VERWIJDERING EN BLOKKERING

Als gebruiker kunt u gratis informatie opvragen over welke persoonlijke gegevens over u zijn opgeslagen. Op voorwaarde dat uw verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren (bijv. gegevensbewaring), hebt u het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren en om uw persoonlijke gegevens te laten blokkeren of verwijderen.

Widerspruch Werbe-Mails

Het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal is hierbij verboden. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

MATOMO

Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Matomo. Matomo maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Voor dit doel wordt de door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

Matomo-cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert.

Matomo-cookies worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 letter f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt niet doorgegeven aan derden. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Als u niet akkoord gaat met de opslag en het gebruik van uw gegevens, kunt u de opslag en het gebruik hier deactiveren. In dat geval wordt er een opt-out cookie opgeslagen in je browser, die voorkomt dat Matomo gebruiksgegevens opslaat. Als je je cookies verwijdert, heeft dit tot gevolg dat de Matomo opt-out cookie ook wordt verwijderd. De opt-out moet opnieuw worden geactiveerd wanneer je onze site opnieuw bezoekt.

View